Gateway 2030 Terminal Expansion Project

nazwa projektu

Croon Caribe

klient

Queen Beatrice airport on Aruba expansion

 

Opis projektu:
Rozbudowa  Międzynarodowego Lotniska Królowej Beatrix na Arubie, Antyle Holenderskie.

Data ukończenia: w trakcie realizacji

Zleceniodawca: Croon Caribe

Zakres prac ECP:
Projekty wykonawcze instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych obejmujące:

w zakresie instalacji elektrycznych

– instalacje uziemienia i odgromową

– instalacje zasilania systemów lotniskowych

– istalacje oświetlenia

– instalacje siłowe

– sieć kablowa i rozdzielnice elektryczne

W zakresie instalacji teletechnicznych

– system tablic informacyjnych o lotach ( DDS )

– system nagłośnienia

– komputerowa sieć strukturalna

– system kamer dozorowych ( CCTV )

–  instalacja kontroli dostępu