Tryton Business House

nazwa projektu

Echo Investment

klient

‪Lokalizacja: Gdańsk

‪Całkowita powierzchnia: 23 700 m2

‪Budynki: 1,2,3

‪Poziomy: -1 .. 0 .. +13

‪Data ukończenia: IV kwartał 2015

‪Inwestor: Echo Investment

‪Architekt: Pracownia Arch – Deco

‪Generalny wykonawca: Echo Investment

‪Zakres prac ECP: FAS, EVAC, ACS, IAS, CCTV, CO&LPG, IS, LAN