co robimy
dla naszych klientów?

Poniżej zapoznasz się z bogatą ofertą Iv Poland.

projektujemy

Instalacje elektryczne, siłowe w zakresie średnich i niskich napięć, instalacje teletechniczne oraz automatykę dla przemysłu, energetyki, obiektów kubaturowych (np. biura, centra handlowe, hotele), infrastrukturalnych (np. tunele, śluzy) i dla rynku morskiego (np. statki, jachty, promy, platformy wiertnicze).

Rozdzielnice elektryczne, główne, awaryjne, dystrybucyjne, startery, szafy sterownicze, zasilacze awaryjne, napędy.

Instalacje mechaniczne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, sprężonego powietrza, gazu, pary, instalacje pomp ciepła dla obiektów kubaturowych, przemysłowych, komercyjno – biurowych i mieszkaniowych.

wspieramy

Stawiamy na sprawną komunikację pomiędzy inżynierami projektującymi w naszych biurach projektowych, a zespołami odpowiadającymi za realizację i integrację. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to warunek powstawania nowoczesnego i trwałego obiektu najwyższej klasy, spełniającego rygorystyczne normy jakościowe.
Dzielimy się doświadczeniami i stale udoskonalamy naszą ofertę usług. Szukamy optymalnych rozwiązań.

nadzorujemy

Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami i podwykonawcami. Realizujemy projekty w oparciu o regionalną strukturę biur w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Wspieramy inwestora wiedzą ekspercką w procesie odbiorów technicznych.

tworzymy

Domeną naszych inżynierów jest tworzenie indywidualnego oprogramowania dla projektów elektrycznych jak i teletechnicznych.
Wykonujemy oprogramowanie dla systemów pożarowych różnych dostawców Schrack, Bosch, Polon, kontroli dostępu BOSCH, UTC, IDE, NEDAP, koordynujemy działania integracyjne międzysystemowe w nowoczesnych biurowcach.
Wykonujemy rozległe systemy telewizji dozorowej, nagłośnienia pożarowego, sieci strukturalne i inne systemy pomocnicze.

konsultujemy

Świadczymy usługi consultingowe, doradztwo techniczne, współpracujemy z klientami od innowacyjnego pomysłu poprzez studium wykonalności, projekt wstępny, wykonawczy, nadzór autorski, testowanie, odbiory, szkolenie obsługi i dokumentację powykonawczą.

jesteśmy wszechstronni

Świadczymy usługi wysokiej jakości, w szerokim zakresie. Jesteśmy ekspertami w czterech sektorach:

infrastruktura

przemysł

budynki

morski

nasze realizacje

  • © 2024 Iv Poland Sp. z. o. o.

    intelligence through technology

  • f
  • Iv Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł