Stena Germanica – prom pasażerski

nazwa projektu

Stocznia Remontowa S.A.

klient

Opis projektu:
Dostosowanie statku do wymogów ekologicznych poprzez instalację systemu metanolu i adaptację silników do zasilania tym paliwem.
Pierwsza tego typu modyfikacja
na świecie.

Data ukończenia: 2014

Zleceniodawca:
Stocznia Remontowa S.A.

Zakres prac ECP:
Przygotowanie projektu instalacji elektrycznych i automatyki oraz nadzór procesu budowy.