Saipem 7000 – dźwig pływający

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Remont dźwigu pływającego
o łącznym udźwigu 14000 ton.

Data ukończenia: 2019

Zleceniodawca: Croonwolter&dros dla Saipem

Zakres prac ECP:
Projekt instalacji elektrycznych związanych z wymianą i przebudową rozdzielnic niskiego napięcia.