Pioneering Spirit

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Największy statek do stawiania
i demontowania platform wiertniczych.

Data ukończenia: 2015

Zleceniodawca:
Croonwolter&dros dla Allseas Group

Zakres prac ECP:
Projekt instalacji elektrycznej
i rozdzielnic do zasilania oraz kontroli systemu podnoszenia platform.