MSV Regalia – Statek wielozadaniowy

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Jednostka wielozadaniowa zdolna
do operacji w każdej strefie geograficznej, zapewniająca zakwaterowanie dla 282 pracowników.

Data ukończenia: 2009

Zleceniodawca: Croonwolter&dros dla Prosafe

Zakres prac ECP:
Dokumentacja robocza instalacji elektrycznych dla różnych systemów.