MARCO POLO – dok pływający 

nazwa projektu

Crist S.A.

klient

Opis projektu:
Dok pływający do produkcji betonowych kesonów do powiększania obszaru Księstwa Monaco.

Data ukończenia: 2017

Zleceniodawca: Crist S.A.

Zakres prac ECP:
Projekt techniczny i roboczy wszystkich instalacji elektrycznych, projekt wszystkich rozdzielnic dystrybucyjnych, sterowniczych
i pulpitów, nadzór autorski nad wykonaniem instalacji, projekt rozdzielnicy głównej.