Kriegers Flak 

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Budowa dwóch platform transformatorowych do obsługi farmy wiatraków na Morzu Bałtyckim.

Data ukończenia: 2018

Zleceniodawca:
Croonwolter&dros dla Kriegers Flak

Zakres prac ECP:
Projekt rozdzielnic, sieci energetycznej i instalacji elektrycznych.