H-9 – holownik

nazwa projektu

Polska Marynarka Wojenna

klient

Opis projektu:
Modernizacja jednostki.

Data ukończenia: 2015

Zleceniodawca:
Polska Marynarka Wojenna

Zakres prac ECP:
Projekt nowej rozdzielnicy głównej.