Exxon mobile – laboratorium

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Data ukończenia: 2020

Zleceniodawca:
Croonwolter&dros dla Exxon Mobil

Zakres prac ECP:
Projekt wykonawczy  instalacji wentylacji i klimatyzacji