Blackford Dolphin

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Modernizacja platformy wiertniczej
z 1974r.

Data ukończenia: 2008

Zleceniodawca:
Croonwolter&dros dla Keppel Verolme

Zakres prac ECP:
Dokumentacja robocza instalacji elektrycznych dla różnych systemów.