Atlantic Residentials

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Lokalizacja: Aruba

Poziom: 0 ..+5

Data ukończenia: 2017

Zleceniodawca:
Croonwolter&dros

Zakres prac ECP:
Projekt instalacji elektrycznych – oświetlenie, instalacja siłowa.