Central Point

24 October, 2021

Here is another office building in the center of Warsaw that we are adding to our portfolio. The construction of Central Point will be completed in 2021, and we are already working on:
fire detection system (SSP), sound warning system (DSO), CCTV system, access control system integrated with OTIS elevators, toilet call system, CO and LPG detection system, structural and security IP network.

  • © 2024 Iv Poland Sp. z. o. o.

    intelligence through technology

  • f
  • Iv Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł