infrastruktura

Drogi, tunele, śluzy to rozwiązania, które ułatwiają nam funkcjonowanie i usprawniają życie. Niby niezauważalne a wymagają pracy wielu instalacji i systemów poprzez stały monitoring zapewnione jest bezpieczeństwo użytkowników.Nasi inżynierowie zdobyli doświadczenie przy projektowaniu instalacji na śluzach i w tunelach w Holandii, dużych inwestycjach wymagających zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych. Projektowali systemy wentylacji, pomp brudnej i czystej wody, instalacje elektryczne niskiego napięcia, a także programowali sterowniki PLC, panele operatorskie i urządzenia sieciowe.

przemysł

Przemysł to bardzo szerokie pojęcie, który obejmuje fabryki, terminale portowe, elektrownie, stacje energetyczne, spalarnie śmieci itp. w których realizujemy nowe projekty jak i modernizujemy istniejące instalacje elektryczne.Po analizie procesu i po poznaniu szczegółowych wymagań klienta tworzymy optymalne rozwiązanie, pozwalające sprostać oczekiwaniom, godzące wysokie standardy bezpieczeństwa jak i niezawodności z kosztami związanymi z inwestycją. Nasi inżynierowie mają doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych oraz systemów sterowania w rozbudowanych obiektach przekraczających 35000 punktów I/O.

budynki

W budynkach komfort i bezpieczeństwo codziennego życia i pracy wielu osób zależy od niezawodnego działania wielu powiązanych ze sobą systemów takich jak:

 • icon HVAC - Heat, Air Ventilation, and Cooling
 • icon Instalacje elektryczne
 • icon System Sygnalizacji Pożaru
 • icon Dźwiękowy System Ostrzegawczy
 • icon System Kontroli Dostępu
 • icon System Wykrywania Włamania i Napadu
 • icon System CCTVV
 • icon System Przywoławczy
 • icon System Interkomów
 • icon sektory_lista_10
 • icon System Okablowania Strukturalnego
 • icon System Monitoringu Systemów Bezpieczeństwa
 • icon System Automatyki i BMS


Potrafimy w optymalny sposób połączyć je w jedną całość, dbając przy tym o potrzeby i wymagania użytkowników budynków.Nasze priorytety w każdej fazie realizacji projektu, od przygotowania dokumentacji aż po obsługę techniczną gotowych obiektów to:

 • icon przestrzeganie zasad BHP
 • icon wysoka jakość
 • icon możliwie najniższe koszty
 • icon dbałość o środowisko naturalne

rynek morski

Każda pływająca jednostka jest wypełniona instalacjami, od których prawidłowego działania zależy bezpieczeństwo pracy załogi i komfort podróży pasażerów.Nasi inżynierowie opracowywali projekty wszelkich instalacji elektrycznych: bezpieczeństwa, alarmowych, sterowniczych, komunikacji, systemów dystrybucji energii w tym rozdzielnic głównych, awaryjnych, dystrybucyjnych dla jednostek różnych typów: wycieczkowców, promów pasażerskich, statków handlowych, statków specjalistycznych dla rynku Gas & Oil oraz dla obiektów offshore: platform wiertniczych, farm wiatrowych czy terminali przeładunkowych dla klientów polskich i zagranicznych.

oferta

 • © 2024 Iv Poland Sp. z. o. o.

  intelligence through technology

 • f
 • Iv Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł