VOPAK terminal

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Wymiana istniejącego systemu sterowania urządzeń przeładunkowych

Data ukończenia: 2019

Zleceniodawca: Croonwolter&dros dla Vopak

Zakres prac ECP:
Dokumentacja wykonawcza instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, od aparatów na terenie zagrożonym wybuchem poprzez separatory iskrobezpieczne do sterowników w szafach. Obejmuje obliczenia pętli i dobór zabezpieczeń, rysunki tras, schematy, rozmieszczenie aparatów w szafach.