TERMINAL KONTENEROWY – Rotterdam World Gate – Faza 1.1

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Lokalizacja: Niderlandy,

Data ukończnia: 3.2020

Zleceniodawca: Croonwolter&dros

Zakres prac:

Stworzenie modelu 3D przy użyciu programu Revit ,oraz

zaprojektowanie instalacji mechanicznych

(HVAC ). Koordynacja na modelu 3D

wszystkich instalacji mechanicznych

i elektrycznych.