RWG Terminal

nazwa projektu

Croonwolter&dros

klient

Opis projektu:
Rozbudowa o 1 stację zasilającą urządzenia przeładunkowe, wzorcową dla dalszej rozbudowy Terminala Kontenerowego

Data ukończenia: w trakcie realizacji

Zleceniodawca: Croonwolter&dros dla RWG

Zakres prac ECP:
Dokumentacja wykonawcza – projekt instalacji elektrycznych i mechanicznych wykonany w technice 3D. Kompletna koordynacja wszystkich urządzeń oraz instalacji w tym orurowania i kabli. Zaprojektowanie instalacji mechanicznych.