New office in Warsaw!

13 June, 2023

We moved 🙂 Since June, our engineers from Warsaw have been working in a new office at Stawki 40. It is bright, comfortable and, above all, ergonomic. We like such changes!

  • © 2024 Iv Poland Sp. z. o. o.

    intelligence through technology

  • f
  • Iv Poland Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… z siedzibÄ… w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakÅ‚adowym 50.000,00 zÅ‚