Gateway 2030 Terminal Expansion Project

24 January, 2022

We are working on an exciting new project!

It is an extension of Queen Beatrix International Airport in Aruba, an island in the Netherlands Antilles.

We work for Croon Caribe and carry out detailed designs for electrical installations and teletechnical installations, including:

in the field of electrical installations

– earthing and lightning protection installations

– power supply installations for airport systems

– lighting installations

– power installations

– cable network and electrical switchboards

In the field of teletechnical installations

– flight information board system (DDS)

– sound system

– computer structural network

– system of surveillance cameras (CCTV)

– access control installation

  • © 2024 Iv Poland Sp. z. o. o.

    intelligence through technology

  • f
  • Iv Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000106999, NIP: 6761779224, REGON: 350337501 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł